משלוחים מהירים חינם לכל הארץ!

תקנון

הצעת קנייה מעידה על ההסכמה שלך לתנאי תקנון זה . התנאים מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים .

1. כללי

1.1. המבצע פעולה באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או טביעה נגד מפעילי האתר או בעליו או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות באי קיום התחייבויות מפעילי האתר או בעליו על פי תקנון זה.
פעולה באתר – כל  פעולת רכישה או שירותים המוצעים באתר.
מבצע פעולה באתר – כל אדם שבצע פעולה להזמנת שירותים או מוצרים מהאתר.

1.2. הכללים שיפורסמו בתקנון זה בלבד יחייבו את החברה כלפי מבצע הפעולות.

1.3. בעלת האתר הינה מגה פט בע"מ ח.פ 514803642 מרחוב יוסף הבורסקאי 1 באר שבע.

1.4. שמורה הזכות של החברה לשנות מעת לעת את תקנון זה . כל שינוי יחול רק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

2. מהו האתר ומי עומד מאחריו
האתר הינו אתר סחר אלקטרוני המופעל על ידי חברת מגה פט בע"מ. אתר המציע ללקוחותיו מגוון עצום של שירותים ומוצרים ממיטב היצרנים  במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

3. הזכות לרכוש מוצרים באתר

3.1. מי שרשאי לרכוש מוצר באתר הוא כל תושב ישראל שמלאו לו 16 שנים וברשותו מייל אלקטרוני ,תעודת זהות בתוקף וכרטיס אשראי בתוקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.2. יש ברשות החברה להמנע ממכירת מוצרים או שירותים באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה בלבד ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.3.1. במידה וביצעת מחדל או מעשה העלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי.

3.3.2. במידה וכרטיסך הוגבל או נחסם לשימוש.

4. המוצרים המוצגים באתר

4.1. באתר זה ניתן למצוא את מיטב המוצרים של מיטב היצרנים ובמחירים האטרקטיביים בשוק.

4.2. במידה ויש קישור (לינק) באתר שמפנה לאתרים אחרים, החברה לא תישא באחריות לתוכן הנמצא באותם אתרים, למידע המופץ בהם או כל פרט אחר הקשור עימם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר ועקיף שעלול או ייגרם כתוצאה מהסתמכות או משימוש על המידע בשירותים הנ"ל.

4.3. החברה עושה ככל שבידה לדאוג שכל המוצרים המוצגים יימצאו במלאי . במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי , תשלח הודעה מתאימה באמצעות הטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני.

4.4. כמותם של המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

5. רישום באתר

5.1. בכדי לרכוש מוצר דרך האתר יש להזין את הפרטים הבאים : שם משפחה , שם פרטי , דואר אלקטרוני , בחירת סיסמא , טלפון , כתובת , ת"ז , ופרטי כרטיס אשראי.

5.2. בכדי להשלים את הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי , במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של הרוכש , החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה.

5.3. על פי החוק אינך חייב למסור את פרטיך בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד . יחד עם זאת במידה ולא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה והמוצר לא יסופק לך.

5.4. החברה מתחייבת לפעול לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בהסכם זה.

5.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את רכישתך עקב הגשת פרטים כוזבים חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק.

5.6. כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי החברה או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת.
5.7. הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.

5.8. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

6. רכישת מוצר

6.1. החברה מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי וקבוע ללא מגבלת כמות או זמן.

6.2. בכל מכירה יופיעו פרטים של המוצר ותנאי רכישתו , החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד מוצר או לשנות את תנאי מכירתו.

6.3. התנאי המוקדם לרכישת מוצר הוא אישור מחברת כרטיסי האשראי לגבי העסקה.

7. אספקת מוצר

7.1. אספקת מוצרים וזמן אספקתם מתבצעת בהתאם לתנאים המופיעים תחת מדניות משלוחים.
7.2. זמן אספקת המוצרים הוא עד 3 ימי עסקים.
7.3. המשלוח יכול להיעשות בשירות שליחים או בדואר על פי שיקול דעתה של החברה.
7.4. החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
7.5. דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת ע"י החברה (כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים).
7.6. המשלוח חינם ומותנה בקניה של 150 ש"ח ומעלה . באזורים מרוחקים בקניה של מעל 300 ש"ח.
7.7. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.

7.8. בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

8. תשלום

8.1. המחירים המוצגים כוללים מע"מ על פי דין.

8.2. הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.

8.3. חיוב הלקוח יתבצע ע"י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

8.4. במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך.

9. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח

9.1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם).

9.2. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

9.3.1. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

9.3.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה -1995.

9.4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – תתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.
9.5. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
9.6. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחברה לחברת השילוח.

9.7. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לחברה על כך.

10.
10.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
10.1.6. החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

11. סודיות ופרטיות

11.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

11.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

11.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

11.5. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

11.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

11.5.2. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

11.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

11.5.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

11.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין החברה.

12. אחריות

12.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת החברה.

12.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

12.3. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

13. אחריות החברה במקרה של אי אספקת המוצר

13.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד) מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת החברה.

13.2. החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

13.3. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו על ידי החברה (לפי העניין).

13.4. מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

14. דין ושיפוט

14.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

דילוג לתוכן